VĀRDS VIENO (24.03)

Vienosimies pārrunās ar LELBPasaules garīdzniekiem par Svētajiem Rakstiem!

Aicinām ikvienu no LELBP saimes piedalīties 2022. gada Bībeles lasīšanas projektā!
Iepazīsimies ar LELBP garīdzniekiem un pārrunu dalībniekiem no visas pasaules!
Katru otro ceturtdienu Zoom platformā piedāvājam divas pārrunas:

  1. plkst. 12:00 pēc Čikāgas laika (19:00 Latvijā) un
  2. plkst. 18:30 pēc Čikāgas laika

Katru sesiju ievadīs cits mūsu Baznīcas garīdznieks.
Pēc ievada sekos pārrunas, kurās visi būs aicināti iesaistīties.
Pārrunas nepārsniegs 1 stundas garumu.

24. martā – 12:00 (Čikāgā, Vasaras laiks!), 13:00 (DC), 19:00 (LV)
Archibīskaps emeritus Elmārs Ernsts Rozītis
par 18. Psalmu 1-20 “Dūmi nāca no Viņa nāsīm un uguns liesmoja no Viņa mutes” (Ps 18:9) – Dusmīgais vai ļenganais Dievs?
Zoom: https://us02web.zoom.us/j/84998383851

24. martā – 18:30 (Čikāgā, Vasaras laiks!), 19:30 (DC)
Prāvests Dr. Jānis Priedkalns
Mārtiņa Lutera redzējums par patiesību un mīlestību: VAI MĪLESTĪBAI TOMĒR JĀPIEKĀPJAS PATIESĪBAI?
Zoom: https://us02web.zoom.us/j/4968517143?pwd=TSsyVnlibjR5dHJKbXB1WWhDS0w5Zz09

“Lai Dievs svētī šo darbu un caur to padziļina ticību, stiprina cerībā un vairo mieru, pēc kā meklē tik daudzi. Lai mūs VĀRDS VIENO!”

Jūsu māsa Kristū,
+ Lauma Zušēvica

Citi Raksti