VĀRDS VIENO (21.04)

Vienosimies pārrunās ar LELBPasaules garīdzniekiem par Svētajiem Rakstiem!

Aicinām ikvienu no LELBP saimes piedalīties 2022. gada Bībeles lasīšanas projektā!
Iepazīsimies ar LELBP garīdzniekiem un pārrunu dalībniekiem no visas pasaules!

Katru otro ceturtdienu Zoom platformā piedāvājam divas pārrunas:

  1. plkst. 11:00 pēc Čikāgas laika (19:00 Latvijā) un
  2. plkst. 18:30 pēc Čikāgas laika

Katru sesiju ievadīs cits mūsu Baznīcas garīdznieks.
Pēc ievada sekos pārrunas, kurās visi būs aicināti iesaistīties.
Pārrunas nepārsniegs 1 stundas garumu.

21. aprīlī – 11:00 (Čikāgā), 12:00 (DC), 19:00 (LV)
Mācītājs Rolands Eimanis no Vācijas
Otrā vēstule korintiešiem 12:7-10
Kristus noslēdzot tēmu par garīgo praksi (ziedot, lūgt, gavēt), sacija:
“Miesas gaismeklis ir acs” (Mt.6:22)
Šis teikums ir poētisks vai praktisks?
Vai to iespējams praktizēt jau šovakar?
Tāds ir jautājums.
Zoom: https://us02web.zoom.us/j/84998383851

21. aprīlī – 18:30 (Čikāgā), 19:30 (DC)
Mācītājs Rolands Eimanis no Vācijas
Otrā vēstule korintiešiem 12:7-10
Zoom: https://us02web.zoom.us/j/4968517143?pwd=TSsyVnlibjR5dHJKbXB1WWhDS0w5Zz09

“Lai Dievs svētī šo darbu un caur to padziļina ticību, stiprina cerībā un vairo mieru, pēc kā meklē tik daudzi. Lai mūs VĀRDS VIENO!”

Jūsu māsa Kristū,
+ Lauma Zušēvica

Citi Raksti