VĀRDS VIENO! (1.12)

Vienosimies pārrunās ar LELBPasaules garīdzniekiem par Svētajiem Rakstiem!
Aicinām ikvienu no LELBP saimes piedalīties 2022. gada Bībeles lasīšanas projektā!

Ceturtdien, 1. decembrī plkst. 11.00 pēc Čikāgas laika (19.00 Latvijā)
mūs pārdomās par Jāņa 1:35-42 ievadīs māc. Ojārs Freimanis, Sv. Pēteŗa draudze, Čikāga.
Tēma — Sv. Andrejs.

 

Te saite ASV rīta/LV vakara sesijai:
https://us02web.zoom.us/j/84998383851 
Meeting ID: 849 9838 3851

Citi Raksti