VĀRDS VIENO (08.09)

Vienosimies pārrunās ar LELBPasaules garīdzniekiem par Svētajiem Rakstiem!
Aicinām ikvienu no LELBP saimes piedalīties 2022. gada Bībeles lasīšanas projektā!

Ceturtdien, 8. septembrī plkst. 11:00 pēc Čikāgas laika (19:00 Latvijā)
mūs pārdomās par 5. Mozus grāmatas 34. nodaļas saistību ar Jāņa evaņģēlija 17:26 pantu ievadīs Valtaiķu draudzes mācītājs Varis Bitenieks.

Te saite ASV rīta/LV vakara sesijai:
https://us02web.zoom.us/j/84998383851
Meeting ID: 849 9838 3851

Te saite vakara sesijai plkst. 18:30 pēc Čikāgas laika
https://us02web.zoom.us/j/4968517143?pwd=TSsyVnlibjR5dHJKbXB1WWhDS0w5Zz09

 

Un te informācija par turpmāk paredzētajām tikšanās reizēm:

08.09.22 Varis Bitenieks, Valtaiķu draudze
5 Moz 34 vs Jņ 17:26

22.09.22 Guntis Bukalders, Rīgas evaņģēliskā draudze
Lk 10:25-37

06.10.22 Ilze Ķezbere-Härle, Vācijas prāvesta garīga vietniece
Tobita grāmata 12:17-18

20.10.22 Ģirts Grietiņš, Sv. Jāņa, Toronto
Vārds un propaganda

03.11.22 Klāvs Bērziņš, Vācijas prāvests
25. Psalms

17.11.22 Ilze Kuplēna-Ewart, LELBA Teol. nozares vadītāja
Jāņa 10:22-39

Citi Raksti