Skaists un neparasts notikums

Vakar notika skaists, neparasts notikums: no Milvokiem ar Zoom savienojumu biju klāt diakones Lilijas Tenhāgenas ordinācijas dievkalpojumā. To vadīja prāvests Klāvs Bērziņš  Annabergā, Vācijā, Baltiešu centra skaistajā dievnamā.  Pateicos archibīskapam emer. Elmāram Ernstam Rozītim, ka viņš bija klāt un tā varēja ‘ar roku uzlikšanu’ kopā ar mani un LELBPasaulē uzticēt viņai svēto diakones amatu!

Katrs, kurš reiz ordinēts vai piedzīvojis otra roku uzlikšanu, zina, cik svarīgi to izjust, it sevišķi tad, kad līdz ar roku uzlikšanu atskan Dieva vārds. Paldies visiem, kas bijāt klāt un sagādājat man iespēju būt ar jums! Lai Dievs svēta diakones Lilijas Tenhāgenas kalpošanu, kas jau gadiem ilgi nesusi svētību mūsu Baznīcai! Savā uzrunā Lilijai citēju viņas tulkotos Antuāna de Sent-Ekziperī vārdus, kas tika iespiesti 2013. gada Baznīcas gadagrāmatā. Te pilnībā šī skaistā un dziļi pārdomātā lūgšana:

Kungs, es nelūdzu brīnumus un vīzijas,
Es lūdzu spēku ikdienai!
Māci man mazo soļu mākslu:

Dari mani attapīgu un radošu,
Lai es ikdienas dažādībā un
Daudzveidībā
laikus pierakstītu atziņas un
pieredzējumus,
kuri man skar.

Dod man drošu roku, lai es pareizi
Sadalītu savu laiku,
Dod man salku izjūtu, lai saprastu,
Kas ir svarīgs un kas svarīgāks.

Atgādini man,
ka sirds bieži runā pretī saprātam.
Atsūti man īstajā brīdī kādu kuram ir
drosme
man pateikt patiesību.

Tu zini, cik ļoti mums vajadzīga
Draudzība.
Dod, ka man būtu pa spēkam šis
Skaistākais, grūtākais,
bīstamākais, maigākais un
smalkjūtīgākais dzīves darbs.

Piešķir man nepieciešamo nojausmu,
lai es īstajā brīdī spētu dot tālāk –
ar vai bez vārdiem – sainīti labestības.
Veido mani par cilvēku, līdzīgu kuģim,
ar dziļu iegrimi, lai es sasniegtu arī tos,
kuri atrodas dzīves grūtību dziļumos.

Pasargi mani no bažām,
ka es varētu nokavēt dzīvi.
Dod man nevis to, ko es vēlētos,
bet gan to, kas man vajadzīgs!

Svētā Gara iedvesmotā lūgšana, šķiet, sevišķi noderīga šim laikam, kad tuvojas rudens un, līdz ar savām draudzēm,  cerams, ieejam arvien raitākā darbības ritmā. Lūdzu, lai Dievs mūs turpina iedvesmot ticēt, ka mums katram piešķirtas dāvanas no Viņa, kas kādam noderīgas! Dievs lai dod, lai kādam kaut kur, kaut kad mūsu darbi, vārdi un lūgšanas tieši pareizajā mirklī atklātu Viņa žēlastību, otra sirdi ietērpjot Kristus dziedinošā mīlestībā un Svētā Gara radošā mierā!

Jūsu,
+ Lauma Zušēvica
 

Foto: Tālis Rēdmanis

Citi Raksti