Pirms vēl ausis 23. janvāŗa rīts…

Ir tumsa. Ārkārtīgi maigi snieg. Knapi saredzamas sniega pārslas krīt. Vēja nav, nedz skaņu. Pasaule dus. Vai visu nakti tā snidzis? Zeme balta, egles zari apsegti sniega segā. Cik ilgi jāsnieg sīkām pārslām, lai tik skaisti pārvērstu pasauli.

Sniegs nesteidzas, tas neapstājas. Uz mirkli pasaule šķiet apklāta maigumā. Liekas iespējams, ka miers varētu valdīt virs zemes tik ilgi, lai no debesīm atceļotu taisnība un abas Dieva svētības sastaptos dievišķīgās mīlestības skūpstā, kā reiz 85. psalma autors ilgojās. Pasaule aiztur elpu un lūdz, klusi prasa, vai kaŗš sāksies un savā tīklā ievilks valstis, vienu pēc otras? Vai nakts klusumu pāršķels ieroču kliedzieni. Kaut tā nebūtu, patiesi jālūdz, ka pasaule dotos miera ceļā.

Tikai raugoties iedegtā ielas laternā var izgudrot, vai vēl snieg. Tikai raugoties Gaismā, kas ir Kristus, var saprast, kas ir miers. Tad tik tālāk spēsim atrast miera ceļu. Saglabāt pasaulē mieru nav mūsu spēkos, bet lūgt spēku pārtapt par miera nesējiem? To pats miera nesējs Jēzus gatavs dāvināt. Lai mēs tad, kā sīkās, bet neatlaidīgās sniega pārslas, veiktu vienu Dieva darbu pēc otra.

“Jūsu pieticība, (laipnība, lēnība, maigums? Tas tulkojums no angļu valodas varianta ‘gentleness’) lai top zināma visiem cilvēkiem! Tas Kungs ir tuvu!” (Fil. 4:5). Tas Kungs ir tuvu. Šai atziņai ir sekas. Viņa tuvumā sirdī ieplūst meklētais miers un pamazām spējam izprast, kā darīt to, ko Pāvils ieteica: “Neesiet noraizējušies ne par ko, bet jūsu vajadzības lai top zināmas Dievam ikvienā jūsu lūgšanā, pielūdzot Dievu ar pateicību. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzu.” (Fil. 4:7)

Mīļais Kungs, no sirds lūdzam – novērs karu un visus uzbrukumus Ukrainai.

Debestēvs, Tavs prāts lai notiek kā debesīs tā arī virs zemes. Svētī mūs un katru Tavu bērnu ar mieru, ar visu, kas liek manīt, cik Tu tuvu katram esi. Šajā tik nedrošā laikā dāvini ilgas svētlaimīgi kalpot kā miera nesējiem tur, kur katrs dzīvojam un lūdzam. Pamazām tā Tu apklāsi zemi ar taisnību, miera, žēlastības un mīlestības skaisto segu, tā Tu pasargāsi pasauli. To no sirds lūdzam Tava Dēla, mūsu Pestītāja Jēzus vārdā. Viņš ir mūsu miers, lai Viņam pateicība mūžīgi. Āmen.

+Lauma

 

Citi Raksti