Piedošana: piedzīvota un tālāk dota

Pārdomas šai svētdienai – 2020. gada 15. novembrī Toronto Sv.Andreja draudzē.
Dieva miers un cerība visiem!
Dāvids Šmits, klavieres

 

Citi Raksti