Pārdomas un lūgšana Reformācijas dienas rītā

Dievs, Debestēvs! Paldies par šo dienu! Tu vienlaicīgi esi pagātne, šis mirklis un visa nākotne. Tavs Vārds ir Tavs Dēls, kas pasaulei atklāj Tevi. Kā Tu mīlējis Viņu, tā mēs Viņā topam mīlēti un iedrošināti, un Viņš ir un būs pamats mūsu ticībai un Tavai valstībai virs zemes. Virs zemes, Kungs, ir tik daudz rūpju, ciešanu un pārbaudījumu, stiprini visus, kas kopā esam Tava Baznīca, lai mēs, kā tevis svētīti darba rīki, varētu turpināt katram palīdzēt atrast patvērumu Tevī un palīdzību arī pie mums. Tā ir tava svētīta Baznīca, kas šodien svin savu dzimšanas dienu. Neļauj tai sagurt, neļauj tai zaudēt Svētā Gara spēku, kas dzīvu dara un dzīves pārveido! Paldies, Tev, Debestēvs, – Tu pārvērti manu dzīvi caur Vārdu un Sakramentu – un tiem, kas man atklāja Tevi! Paldies par viņiem, kas devās un dodas kopā, kalpojot Tev ar mīlestību, kas atjauno cilvēku, dāvina cerību un stiprina ticībā; kas saņemot žēlastību, to tālāk sniedz un piedod cits citam, kā Tu mums esi piedevis.
Paldies, Debestēvs, par Latvijas Evaņģēliski luterisko Baznīcu pasaulē! Paldies par visiem, kas tajā kopā strādā, lūdz, priecājas un pateicas. To vieno cerība, ka katrs Tavs bērns nejustos viens, aizmirsts, nevajadzīgs vai atstumts, un arī caur mums tiktu aicināts ienākt tur, kur vieta katram.
Kungs, ja vēl ko varētu lūgt, tad, lūdzu, palīdzi man vadīt šo Baznīcu, kuŗas Labais Gans vienmēr būs tavs Dēls Jēzus. Kad pietrūkst vārdu, dāvini tos. Kad pietrūkst miera, atjauno to. Dod, ka nekad nepietrūktu mīlestības pret Tevi un visiem, visiem – patiešām visiem. Paldies par to, ko man ir iemācījuši bērni, jaunieši, ģimene, draudzes locekļi un draudžu vadītāji, Baznīcas nekad nenogurstošie darbinieki Virsvaldē, Kristus visdažādākie kalpi. Paldies arī par to, ko man iemācījuši tie, kas izaicina, pretojas, pārbauda, jo tā tie mani darījuši stiprāku un atklājuši to, par ko nespēju un nedrīkstu klusēt.
Jēzu, lūdzu, piedod man manus grēkus un kļūdas. Kad esmu citus sāpinājusi un pāri tiem darījusi, palīdzi lūgt piedošanu un atjaunot attiecības, kas nes svētību. Palīdzi, Dievs, šai pasaulei un mūsu Latvijai. Svētī, aizsargā un dāvini gudrību nedomāt tikai par sevi un savu nākotni, bet par visas pasaules drošību, dabu, veselību un izdzīvošanas spēju.
Paldies par to, kā tik skaisti nobirst lapas krāsu segā, kuŗa izraisa bērnos prieku lapas rokās satvert un augšup mest! Kas nāk no debesīm, tā tiek tām atkal dāvināts! Kaut mēs visi līdzīgi spētu!
Jādodas, Dievs, uz dievkalpojumu! Jādodas kopā Kristus mīlestībā, cerībā un ticībā Tevi teikt, slavēt un Tev uzticēt visu sevi un mūsu Baznīcu!
Jēzus vārdā lūdzu….Āmen.
+Lauma

 

FOTO: U.Torstere

Citi Raksti