Lūgšana Mārtiņa Lutera nāves gadadienā

Šodien, pieminot Mārtiņa Lutera nāves dienu, lai savās lūgšanās ietveram arī viņa rakstītus vārdus:
“Mīļais Dievs, Tu esi man dāvājis Savu vārdu mācību, un es stāvu tajā vietā, kurā Tu mani esi licis. Tu redzi, cik apkārt daudz posta un trūkuma, un es nezinu, kur citur lai rodu palīdzību kā vien pie Tevis. Tāpēc lūdzu Tevi, mīļais Dievs, jo Tu esi teicis un pavēlējis, ka mums ir jālūdz, jāmeklē un jāklauvē.
Tad mēs dabūsim, atradīsim un iemantosim, ko alkstam.” (Mārtiņš Luters)
Aicinu vienoties lūgšanās par visiem, kas arvien cieš trūkumu, kā arī tiem, kuri dabai vai slimībām plosoties jūtās bezspēcīgi. Lūgsim par Ķīnu, lai atrod kā palīdzēt tūkstošu tūkstošiem, kuŗus tik smagi piemeklē vīruss. Lūgsim, lai visas valstis kopā sadarbotos un lai apstādinātu šī vīrusa izplatību un palīdzētu dziedināt saslimušos.
+ Lauma,
Foto: Tālis Rēdmanis

Citi Raksti