Lieldienu laika 7. svētdienas dievkalpojums Čikāgas Ciānas draudzē

Lieldienu laika septītās svētdienas dievkalpojums Čikāgas Ciānas draudzē
2021. gada 16. maijā.
DIEVKALPOJUMĀ PIEDALĀS:
mācītāja Gundega Puidza;
lektori: Miķelis un Annele Austriņi;
ērģelniece, muzikante, korāļu ansambļa vadītāja Māra Vārpa;
korāļus iedziedājuši: Ēriks Antēns, Irēne Balks, Linda Cukurs, Vita Cukurs, Gundega Puidza, Juris Pūliņš, Rūta Pūliņa, Arnis Šrāders un Māra Vārpa;
Dievkalpojuma kompozīciju sagatavoja Silvija Kļaviņa-Barshney.

Turpināsim piedāvāt virtuālos dievkalpojumus katru nedēļu!

Citi Raksti