LELBPasaulē Vasarsvētku video dievkalpojums

Mīļās māsas un brāļi Kristū!

Grūti ticēt, ka jau tikpat kā klāt ir Vasarsvētku diena. Zinām, ka ir kādas draudzes, kas atsākušas klātienes dievkalpojumus. Ir arī draudzes, kuŗām tas vēl nav iespējams.

Piedāvājam video dievkalpojumu – lūdzam to pārsūtīt savas draudzes locekļiem, kā ar radiem un draugiem tuvumā un tālumā – arī ja jūsu draudzē notiks klātienes vai neklātienes dievkalpojums. Dievkalpojums ir skatāms ŠEIT.

Lūgsim, lai Svētais Gars mūs vieno un mums dod spēku kalpot tam Kungam ar prieku!
Lai jums Dieva svētīti svētki!

Sarma Eglīte,
BLUM nozares vadītāja

Citi Raksti