LELBP Mātes/Ģimenes dienas dievkalpojums, ko sagatavojis Kanādas apgabals

DIEVKALPOJUMA KĀRTĪBA:
Sveiciens – prāv. Dāvis Kaņeps;
Draudzes dziesma “Gaišais rīts”;
Dzejoļus lasa un sveicienus māmiņām nes: Māra Bredovskis, Nora Pulciņa, Anna Augustāne, Mārtiņš & Pēteris Kaņepi, Roberts & Harijs Demandti;
Ievada Psalmu lasa – māc. Dāgs Demandts & māc. Ģirts Grietiņš;
Pateicība par jaunu dzīvi Kristū – māc. Silvia Zalts-Sīpoliņš;
Sv. Rakstu lasījumi – diak. Inese Upmanis-MacDonald;
Sprediķis – prāv. emer. Ilze Kuplēna-Ewart;
Lūgšana – māc. Indra Skuja-Grīslis (Ēsteres Zemītes glezna fonā);
Dzeja – lasa Anita Laipnieks;
Dzeja – lasa prāv. emer. Dr. Fritz Kristbergs;
Muzikāls priekšnesums – prāv. emer. Ivars un māc. Dr. Anita Gaides;
Svētīšana – prāv. Dāvis Kaņeps;
Draudzes dziesma “Nekur tik labi nav kā mājās”

 

Citi Raksti