LELBP Vācijas apgabala Adventa laika pirmās svētdienas dievkalpojums

Dievkalpojumā piedalījās un kalpoja (piedalīšanās secībā):
mācītājs Rinalds Gulbis,
mācītājs Tālis Rēdmanis,
mācītājs Rolands Eimanis,
diakone Lilija Tenhagen,
diakone Rasma Gundega Ieviņa,
mācītāja emerita Gita Putce,
mācītāja Dr. Ilze Ķezbere – Härle,
arhibīskaps emeritus Elmārs Ernsts Rozītis,
LELBP Virsvaldes loceklis Pēteris Vīgants,
diakone Laima Urdze,
prāvests Klāvs Bērziņš,
par Adventa laika dziesmu atskaņošanu rūpējās ērģelniece Baiba Rēdmane,
video materiāla montāžu veica Rinalds Gulbis.
Vizuālajā noformējumā izmantotas 20. gs. 20. un 30. gadu atklātnes no Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma.
Lai svētīgs Adventa laiks Jums un Jūsu mīļajiem!

Citi Raksti