LELBP novēl jums gaviļu pilnus Kristus Augšāmcelšanās svētkus!

Acu priekšā paslēptais augšāmceltais Kristus!

Marija Magdalēna, domādama, ka tas ir dārznieks, viņam sacīja: “Kungs, ja tu viņu esi aiznesis, saki man, kur tu viņu esi licis, es viņu paņemšu!” (Jņ 20:15) Bet Viņš nebija dārznieks, bet pats Kristus.

Sērotāji, ceļā uz Emmausu, domādami, ka tas ir svešs līdzgājējs, viņam sacīja: “Tu esi vienīgais, kas Jeruzālemē būdams, nezini, kas šajās dienās tur noticis.” (Lk 24:18) Bet Viņš nebija svešs līdzgājējs, bet pats Kristus.

Un pēc vairāk kā astoņām dienām, Tibērijas jūrmalā, mācekļi nepazīstamam cilvēkam nogurumā paziņoja, ka viņiem nav kas ēdams, ko viņam dot, jo naktī neko nebija noķēruši. Bet Viņš nebija izsalcis cilvēks krastmalā, bet pats Kristus. (Jņ 21:1-6)

Rakstot par Mariju Magdalēnu, Archibīskaps Jānis Matulis reiz teica: “Nāve padara aklu. Arī Marija Magdalēna raudādama un skumdama redzēja vienīgi tukšo kapu. Acis jāatver.” Tās atvērās, sadzirdot viņas vārdu. Un diviem ceļiniekiem? Acis atvērās, kad Viņš ņēma maizi, to svētīja un deva tiem. Un Pēterim acis atvērās pie jūŗas, dēļ apbrīnojamās veiksmes, izvelkot zivis tieši vietā, uz kuŗu bija norādījis Kristus.

Kādēļ tik grūti gāja tik daudziem pazīt Kristu pēc Viņa augšāmcelšanās? Varētu minēt, ka tās būtu sēras, neziņa, bailes. Bet šķiet, ka tā bija Pestītāja vēlme palikt anonīmam, kamēr īstais brīdis pienāca. Kad katrs bija gatavs acis atvērt un ieraudzīt Viņu. Alberta Šveicera vārdi skaisti izsaka ko līdzīgu: “Viņš nāk pie mums kā Nepazīstamais, bez vārda — kā senāk pie ezera Viņš nāca pie tiem, kas Viņu nepazina. Viņš mums saka to pašu: “Sekojiet man!” un aicina mūs darbā, kas Viņam jādara cilvēku vidū. Viņš atklās sevi — pūlēs, konfliktos un ciešanās, kas šķērsojami Viņa sadraudzībā. Tie mācīsies Viņu pazīt no pašu pieredzes.”

Tie mācīsies Viņu pazīt no pašu pieredzes! Šajos skaistos Kristus Augšāmcelšanās svētkos novēlu ik katram pieredzēt Viņa tuvumu un gavilēt par Viņa nāves un mīlestības uzvaru! Viņš lai atbild mūsu lūgšanām par visiem, kuŗi Viņu nepazīst, un par visiem, kuŗi meklē pēc Viņa spēka Ukrainā un citur, nemiera un baiļu plosītā pasaulē. Tas Kungs ir augšāmcēlies! Viņš atradīs ikvienu un žēlastībā paliks klāt, kamēr acis atveras un sirdīs ieplūst miers un prieks!

Jūsu,
Archibīskape Lauma

Foto: Una Torstere. Kristus skulptūra no Vašingtonas Nacionālās katedrāles altāra, ASV.

Citi Raksti