Latvijas apgabala garīdznieki un mūziķi pārdomās un lūgšanās Reformācijas dienā

Šādi Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas pasaulē Latvijas iecirkņa garīdznieki un mūziķi attālināti vienojās pārdomās un lūgšanās par Reformācijas tēmām. Paldies prāvestei Ievai Puriņai par ideju, koordinācijas un montāžas darbiem! Soli Deo Gloria!

Citi Raksti