Informācija par LELB Pasaulē LELBA Austrumu apgabala Klusās sestdienas svētbrīdi

Vašingtonas, DC draudzes jaunieši piedāvā iespēju piedalīties virtuālā Klusās sestdienas svētbrīdī.

Zinām, ka citiem LELBP draudzēs Lieldienas būs jau pienākušas, bet, ja kāds vēlas kopā ar mums īsu brīdi pavadīt klusās pārdomās, esat laipni aicināti!

Skat. pievienoto skrejlapu ar informāciju un Zoom pieslēgšanās informāciju.

LELBA Austrumu apgabala prāveste
Anita Vārsberga-Pāža

Svētbrīdis jauniešiem Klusā sestdienā-2021

Citi Raksti