Ēlandes īpašums Zviedrijā

Jau no 1947.gada Zviedrijā, Ēlandes salā Sandbijas mācītājmuižā notiek latviešu bērnu nometnes. Sākotnēji šo nometņu mērķis bija nodrošināt iespēju latviešu bērniem pēc pārdzīvotajām kara šausmām un bēgļu nometnēm sniegt iespēju atpūsties un iegūt jaunas zināšanas latviešu valodā. Tā nometnē kristīgā gaisotnē jaunieši tika sagatavoti iesvētībām, bet mazākiem bērniem mācīta latviešu valoda, kultūras tradīcijas un noturētas svētdienas skolas nodarbības. Tā ik gadu Sandbijā sabrauca trimdas latviešu bērni no visas Zviedrijas, Vācijas, Beļģijas un citām vietām. Pēc Otrā pasaules kara Zviedrijā tika nodibināta latviešu palīdzības biedrība – Lettiska Hjälpinsamlingen, kas tieši rūpējās par šo nometņu organizēšanu un palīdzības vākšanu latviešu bērniem. Vēlākā laikā, mainoties apstākļiem, radās iespēja namu iegūt pašu latviešu īpašumā un to vienādās daļās iegādājās Latviešu ev.lut. baznīca Zviedrijā, Latviešu ev.lut. baznīca Vācijā un Lettiska Hjälpinsamlingen.

Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas Sandbijas nama mērķi ļoti ievērojami mainījās – apstākļi trimdas zemēs bija ievērojami uzlabojušies un bērnu nometnes tika, un joprojām tiek organizētas, lai Ziemeļeiropā dzīvojošajiem latviešu bērniem mācītu latviešu valodu, kultūras tradīcijas un kristīgas zināšanas. Taču vienlaikus Latvijā sadzīves apstākļi daudzām ģimenēm bija strauji pasliktinājušies un Sandbijas nama pārvalde nolēma par turpmāku nometņu organizēšanu bērniem no Latvijas, kuriem ir apgrūtināti sadzīves apstākļi. Tā jau vairāk kā 20 gadus ik vasaru Sandbijā no Latvijas ierodas bērni kopā ar audzinātājiem, lai trīs nedēļas pavadītu Sandbijā, atpūstos no ikdienas rūpju nomāktības Latvijā un iegūtu virkni sadzīvē nepieciešamu prasmju un zināšanu.

Raksts ņemts no https://latviesi.be/aicinajums-ziedot-latviesu-bernu-nometnei-sandbija-elande/

Citi Raksti