Dievkalpojums Sidrabenē, Kanādā

Kristus un Sv. Andreja ev. lut. draudžu svētbrīdis 2020. gada 9. augustā, kas notika brīvā dabā Sidrabenē. Bija patiešām priecīgs rīts ar to, ka pēc 5 mēnešiem varēja atkal sanākt kopā klātienē!

Citi Raksti