Čikāgas Ciānas draudzes dievkalpojums 14.novembrī

25. svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Mācītāja Gundega Puidza.

 

 

Citi Raksti