Bībeles teksti izraisa plašākus jautājumus. Aicinām piedalīties Zoom sanāksmēs!

Uz 12. martu paredzētie Bībeles lasījumi ir īsāki, bet tie izraisa plašākus, laikmetīgus un  būtiskus jautājumus:

    1. Dievnamu nozīme baznīcu darbā šodien un pēc pandēmijas;
    2. Brīvprātīgās ziedošanas un/vai noteikto nodevumu (desmitas tiesas) svētība;
    3. Kā tagad vērtējam aicinājumu nozīmēt zināmas pilsētas par vietām, kur drošībā nonākt tiem, kas meklē patvērumu, vai “asylum”;
    4. Sieviešu īpašā loma Bībeles Vecās Derības tekstos. Kādēļ tā tik maz izcelta?

Aicinām ikvienu, pat tad, ja iepriekš neesat bijuši mūsu vidū vai arī, ja neesat paspējuši izlasīt Bībeles tekstus no 57. līdz 70. Tie pievienoti. Varat izvēlēties vai nu 10:00 (a.m.)  pēc Čikāgas laika vai 6:30 (p.m.) pēc Čikāgas laika.
Zoom ielūgumi pievienoti.  Uz drīzu tikšanos!
Lai Dievs caur saviem mūžīgi patiesiem vārdiem Sevi atklāj katra ikdienas domās, lūgšanās un darbos!

Jūsu,
+ Lauma Zušēvica

Lauma Zusevics is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Lauma Zusevics’ Zoom Meeting
Time: Mar 12, 2021 10:00 AM Central Time (US and Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7509960644
Meeting ID: 750 996 0644

Topic: Lauma Zusevics’ Zoom Meeting
Time: Mar 12, 2021 06:30 PM Central Time (US and Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7509960644
Meeting ID: 750 996 0644

Paldies prāv. Ievai Puriņai par fotogrāfiju!

Citi Raksti