Bērnu kristīgā diena Valtaiķos

Balstoties uz Raiņa vārdiem
„Laba sirds ir visa sākums,
Laba sirds ir visa beigums,
Vairāk cilvēks nevar sasniegt!”,
22. augustā Valtaiķos, Laidos un Kazdangā notika „Bērnu kristīgā diena Valtaiķos”. Šai pasākumā piedalījās 20 bērni vecumā no 7 līdz 11 gadiem. Ideja par šādu bērnu dienu radās Diānai Reinei – dāmai, ar kuru es kopā mācos „Liepājas un Talsu partnerības” rīkotajos vides gidu kursos. Vide, mūsuprāt, nav tikai kukaiņi, putni un zvēri, bet vidi mēs varam saprast daudz plašāk – cilvēki, arhitektūra, māksla. Arī reliģiju cilvēki uztver ar tiem pašiem uztveres veidiem kā jebko citu. Tādēļ nolēmām vides gidu kursos apgūtās zināšanas pielietot praksē.
Dienas plānam pamatā bija vēlme palīdzēt bērniem saprast, kas mēs esam kā Dieva radība. Kā mēs varam uztvert pasauli? Kas ir cilvēka dvēsele? Kā tā darbojas? Lai uz šiem jautājumiem iegūtu atbildes, mums jārunā tādā valodā, kādu saprot un uztver bērni. Tādēļ diena tika saplānota ar trīs nodarbībām, kas pārmaiņus mijas ar spēlēm, atrakcijām un pārgājieniem. Mūzikas nodarbību vadīja mūzikas pedagoģe un komponiste Inga Piterniece: šī nodarbība bija domāta bērniem, kas pasauli tver audiāli. Gleznošanas nodarbība bija domāta vairāk tiem bērniem, kas pasauli tver ar redzi vai veicot rokdarbus. Šo nodarbību vadīja skolotājs un izcilais Aizputes mākslinieks Ģirts Brumsons. Savukārt kristīgajā nodarbībā, ko vadīju es, mēs ar bērniem runājām, kā izprast dvēseli. Bērni cits citam pasniedza (ar oriģināliem baznīcas liturģiskajiem traukiem) maizi un ūdeni, teikdami liturģijas vārdus „miers ar tevi”. Šai nodarbībā vairāk uzsvars tika likts uz kinestētiku un lingvistiku.
Puse no kristīgās bērnu dienas notika Laidu skolas stadionā, bet otra dienas puse notika Kazdangas parkā un pilī.
Šo projektu „Bērnu kristīgā diena Valtaiķos” realizēja Valtaiķu autonomā evaņģēliski luteriskā draudze sadarbībā ar LELBĀL, kuras sastāvā ietilpst Valtaiķu draudze. Projektu sponsorēja LELBA (Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā) un konkrēti fonds „Palīdzība Latvijai nozare”. Šo dienu plānojām, organizējām un vadījām mēs kopā ar Diānu Reini, taču mums ļoti palīdzēja Paula Megne, Hanna Cinovska, Megija Vilka un Paula Rebeka Biteniece.
Par finansiālo un morālo atbalstu jāpateicas divām dāmām no ASV, kuras ļoti mīl Latviju, – archibīskapei Laumai Zušēvicai un LELBĀL Bērnu un jaunatnes nozares vadītājai Sandrai Kalvei. Paldies pienākas arī Daigai Korpfai, Zanei Fersterei, Andai Stibai no Laidiem un Gundaram Sisenim, Ilzei Holštromai, Gunāram Pucenam no Aizputes novada. Pateicība pienākas arī Kazdangas ēdnīcai par pusdienām un Jāņa Gulbja komandai par uz vietas gatavotu launagu.
Tā kā no bērniem, kuri dzīvo Sermītē, Vangā, Aizputē un Laidos, un viņu vecākiem esmu dzirdējis tikai pozitīvas atsauksmes par šo dienu, tad varam domāt šādu dienu rīkot arī nākamajā gadā.
Gandarījums, ko iegūst pēc šādas dienas no bērniem, atsver visas tās grūtības un pūles, ar kurām jāsastopas, plānojot un organizējot šādu dienu!

Varis Bitenieks,
Valtaiķu autonomās evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs
2020.gada 2.septembrī
Fotogrāfiju autore Megija Vilka

Citi Raksti