Ar miera pildītām, degošām sirdīm dosimies 2024. gadā!

“Un es redzēju it kā stikla jūru, sajauktu ar uguni…”
(Atkl 15:2)

Jānis savā vīzijā redzēja, kā pie it kā stikla jūŗas stāvēja tie, kuŗi bija uzvarējuši un slavēja Dievu. Iedomājamies, ka stikla jūra bija miera svētīta. Tajā nebija vētru vai viļņu, tomēr tā bija sajaukta ar uguni. Skotu teologs Scroggle tekstā saredzēja divus tēlus: miera un enerģijas! Viņš secināja, ka abiem jābūt līdzsvarotiem mūsu kristīgās dzīvēs, jo miers bez enerģijas ir stagnācija vai inerce, nogurums, pat vienaldzība. Enerģija bez miera var atgādināt paniku, vai bez mērķa skriešanu, iešanu — haotisku darbību bez mērķa. Vajadzīgs līdzsvarojums.

Ieejot 2024. gadā, lūdzu pēc tāda līdzsvarojuma visai LELBP, lai miera laikā, pēc kā mēs visi ilgojamies, vai pat vislielākā haosā, mēs turpinātu aktīvi darboties Dieva vadībā, kalpojot Viņa valstībai. Kristus miers dāvina spēju skaidrāk domāt, izvērtēt situāciju, klausīties, kamēr Gars iededzina sirdis kā liesmas, kuŗas deg ilgās iestāties par to, kas ir taisnīgs, kas patiess.

Mēs dzīvojam vērtību pārvērtēšanas laikmetā. Daži prasa, vai aust jauns laikmets, citi apgalvo, vai tik šīs nav laika beigas visam, kas mums, šķita drošs. LELBP, tās Virsvalde, es — mēs kopā ar jums turpināsim meklēt pēc atbildēm Dieva vārdos, lūgšanās. Meklēsim pēc līdzsvarojuma mūsu dzīvēs un pasaulē, kuŗa atrodas kaŗu posta, neizskaitāmu konfliktu un ciešanu ēnā. Vai mūsu dvēseles var būt mierā, kad citi tādās bailēs? Dievs lai svētī 2024. gadā, ka varam turpināt kalpot ar degošām sirdīm, vai jūŗa kā stikla rāma, vai dvēselēs ugunīgs spēks saceļas.

Jēzus teica: “Es esmu Alfa un Omega, Sākums un Gals. Es došu izslāpušajam dzert bez maksas no dzīvā ūdens avota.” (Atkl 21:6) Stikla jūrā — uguns, avotā — dzīvs ūdens. Šī Dieva dāvinātā vīzija, kā visi Kristus apsolījumi, ir miera un sirds degsmes pirmsākums. Nesen pie kādas draudzes lasīju apgaismotos vārdus: “Dieva apsolījumi ir kā zvaigznes — jo tumšāka nakts, jo spožāk tie spīd!” Katra nakts 2024. gadā lai ir miera svētīta, katra diena Gara liesmu vadīta! Viss gads lai nes Dievam godu un slavu, mūsu Baznīcai un pasaulei Viņa svētību!

+ Lauma

Citi Raksti