8. svētdienas pēc Vasarsvētkiem un Ciānas draudzes jubilejas dievkalpojums

Dievkalpojumā kalpo LELBP archibīskape Lauma Zušēvica
Dievkalpojumā piedalās:
lektore – Silvija Kļaviņa-Barshney;
ērģelniece, muzikante un korāļu ansambļa vadītāja Māra Vārpa;
korāļu ansamblī dzied Ēriks Antēns, Irēne Balks, Linda Cukurs, Vita Cukurs, Gundega Puidza, Rūta Pūliņa, Juris Pūliņš, Arnis Šrāders, Māra Vārpa.

“Mūsu Tēvs debesīs” (no Lūcijas Garūtas kantātes “Dievs, Tava zeme deg”) dziedāja Montreālas-Otavas jauktais koris “Atbalss”;

Paldies Edgaram Ceram par archibīskapes filmēšanu!
Dievkalpojuma ieraksta kompozīciju sagatavojusi Silvija Kļaviņa-Barshney

Citi Raksti