3.Adventa dievkalpojums Sv.Andreja draudzē

Godājamam LELBA Kanādas apgabala prāv. Dāvim Kaņepam!

Vēlos Jums paziņot, ka mācītāja Ilze Kuplēna-Ewart pēc 22 gadu kalpošanas Sv. Andreja
draudzē pensionēsies 2020. gada 31. decembrī.

Svinības ar atvadīšanos no mācītājas Ilzes Kuplēnas-Ewart notiks 13. decembrī, pēc 3.
Adventa dievkalpojuma no pl. 11:00 līdz 13:00, izsakot pateicību par viņas kalpošanu
Sv. Andreja draudzē un darbību plašākā latviešu sabiedrībā un baznīcā.

Sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem notiks virtuāla dievkalpojuma un svinību tiešraide.
Aicinām Jūs pieslēgties dievkalpojuma tiešraidei: https://youtu.be/e03kX6iv8I8 un
svinību pārraidei pēc tam: https://youtu.be/D2cSFnWE1XA. Pēc 13. decembra
dievkalpojums būs pieejams uz YouTube.

Aicinām Jūs piedalīties šajā reizē, ja vēlaties, ar savu apsveikumu mācītājai Ilzei
Kuplēnai-Ewart. Aicinām Jūs atsūtīt apsveikumu video ierakstā caur “Tribute.co”:
https://www.tribute.co/mac–pastor-ilze-kuplens-ewart/, vai atsūtīt rakstisku
apsveikumu uz draudzes biroju (pa e-pastu vai parasto pastu) līdz 2020. gada 5.
decembrim, lai varētu to pārraidīt, vai nolasīt atvadu svinībās.

Man arī ir liels prieks paziņot, ka ar 2021. gada 20. janvāri draudzes jaunievēlētais
mācītājs, Dāgs Demandts, uzsāks kalpošanu kā nākamais Sv. Andreja draudzes pilna
laika mācītājs.

Patiesā cieņā,
Indra Mertens
Sv. Andreja draudzes padomes priekšsēde

Citi Raksti