2.Adventa svētdienas video svētbrīdis Dienvidkalifornijā

Nosūtam saikni uz mūsu diakones Gunas Reinas sagatavoto video svētbrīdi šai svētdienai. Tas ir īpašs.
Kopā ar prāvesti Dairu Cilni svinam viņas ordinācijas 20 gadus un Dienvidkalifornijas draudzes 70 gadu jubileju.
Svētku reizē sveicienus sūta LELBPasaulē arhibīskape Lauma Zušēvica un LELBA priekšnieks prāv. Gunārs Lazdiņš.
Dzirdēsiest prāvestes Dairas Cilnes sprediķi, mūziķu priekšnesumus un redzēsiet bildes no Dienvidkalifornijas draudzes vēstures.

Citi Raksti