Pļaujas svētku dievkalpojums Londonas latviešu draudzē

Svētdien, 9. oktobrī, Londonas latviešu draudzē notika ilgi gaidītais Pļaujas svētku dievkalpojums, kuru vadīja arhibīskape Lauma Zušēvica un Lielbritānijas latviešu garīdznieki.

Dievkalpojumā par LELBP Lielbritānijas prāvesti amatā tika ievesta prāveste Daira Vāvere un, klātesot arī Lielbritānijas luterāņu baznīcas bīskapam Tor Berger Jørgensen un bīskapa palīgam māc. Meelis Süld, tika ordinēts mācītāja amata kandidāts Ivo Roderts. Dievkalpojumu ar dziesmām kuplināja Londonas latviešu koris. Pēc dievkalpojuma bija Dairas un Ivo sveikšana — ziedi, bučas, fotografēšana un daudz laba vēlējumi, pēc kā sekoja svētku cienasts ar desiņām un skābiem kāpostiem, kurus bija sarūpējušas Daugavas Vanagu Londonas nodaļas kundzes.

Mācītājs Ivo Roderts ir saņēmis vokāciju no LELBP Indianapoles draudzes un plāno kalpot šajā draudzē.

Foto: Ilze Kalve un Rodertu ģimenes foto arhīvs

Citi Jaunumi