Piektā svētdiena ciešanu laikā

Judica (Tiesā)

Mūžīgais Dievs, neej tiesā ar mums, bet pārbaudi mūs lēnā prātā, lai mēs spētu no jauna celties kā Tavi izredzētie ļaudis. Aizstāvi pret visām pretestībām savus ļaudis un baznīcu virs zemes un lai Tava gaisma atspīd tiem, kas mīt tumsā un nāves ēnā. Āmen. (Kārlis Birznieks).
Apžēlojies par mums…

Lasījumi katrai dienai:
29.03. Sv * Psalms 43:11
30.03. P * Lūkas ev. 18: 9-14
31.03. O * Mateja ev. 21: 12-17
01.04. T * Jāņa ev. 4: 1-29; 40-42
02.04. C * Mateja ev. 13: 54-58; 16: 13-20
03.04. P * Jāņa ev. 12: 27-36
04.04. S * Mateja ev. 26: 59-68 un Jesajas gr. 53: 4-7

Foto: Tālis Rēdmanis

Citi Jaunumi