Zušmane Dace, mācītāja

Ordinēta 2004.gada 19.novembrī
Austrumu apgabala vikāre

128 Church St.,
Decatur, GA 30030, USA

Tel.: +1 (404) 660-9334
E-pasts: durlenee@yahoo.com