Vāvere Viesturs, mācītājs

Ordinēts 1990. gada 8. jūlijā.
Tālrunis:  +44 116 270-7471
E-pasts:  viesturs01@btinternet.com
65 Northcote Road
Leicester LE2 3FJ

Dzimis Latvijā medmāsas un bijušā latviešu leğionāra ğimenē. Pabeidzis Rīgas 4. vidusskolu. Mācījies Latvijas Lauksaimniecības Akadēmijas Veterinārijas fakultatē. Vēlāk strādājis par veterināru dažādos kolhozos arī Rīgas zooloğiskajā darzā.

1988. gadā iestājies Latvijas Ev.lut. Baznīcas Garīgajā seminārā. Šajā pat laikā iesaistījies Latvijas Nacionālās Neatkarības Kustībā. 1990. gada 8. jūlijā ordinēts palīgmācītāja pakapē. Ar Konsistorijas komandējumu sācis kalpot Madonas, Ļaudonas, Kalsnavas un Cesvaines draudzēs. Paralēli mācījies atjaunotajā Latvijas Universitates Teoloğijas fakultātē, kuru pabeidzis 1994. gadā un saņēmis mācītāja amata krustu. Vairākus gadus bijis Madonas iecirkņa prāvests un Cēsu Sv. Jāņa draudzes mācītājs.

Bijis Latvijas Zemessardzes Rīgas 16. bataljona, vēlāk Cēsu 27. bataljona zemessargs un kapelāns vairākos Zemessardzes batajonos.

No 2008. gada 1. maija pilda mācītāja pienākumus Latvijas Ev.lut. Baznīcas Lielbritanijā Vidusanglijas un Austrumanglijas draudzēs.

Precējies, sieva Daira, meita Katrīne.