Urdze Mārtiņš, mācītājs (In Memoriam)

Kalpoja Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskajā draudzē

Ordinēts 1990. gada 26. augustā;
✝ Mūžībā aizsaukts 2021. gada 23. aprīlī.