Skudiņa Dace, mācītāja Dr.

Ordinēta 2000.gada 18.jūnijā
LELBA Ārmisijas nozares vadītāja,
Vidienes apgabala vikāre
Aprūpē St.Luisa kopu

6 Moray Court,
St.Louis, MO 63088, USA

Tel.: +1 (636) 825-9622
E-pasts: skudina@yahoo.com