Salnīte Daina, mācītāja

Ordinēta 1993.gada 22.augustā
Austrumu apgabala vikāre

208 East street,
Lenox, MA 01240, USA

Tel.: +1 (413) 329-5586
E-pasts: dsalnitis@aol.com