Rumpēteris Visvaldis, mācītājs emeritus

Ordinēts 1978.gada 24.septembrī

7004 W Arthur Ave,
West Allis, WI 53219-1920, USA

Tel.: +1 (414) 545-6061
E-pasts: visvaldisr@aol.com