Rumpēteris Visvaldis, mācītājs emeritus (In Memoriam)

Ordinēts 1978. gada 24. septembrī;
✝ Mūžībā aizsaukts 2022. gada 10. augustā, Milvokos, Viskonsīnā, ASV

“Reiz sējējs izgāja sēt…” Tā Kristus kalps Visvaldis savā dzīvē sēja Dieva Vārda sēklas kā mācītājs kalpojot Latviešu ev. lut. Baznīcas Amerikas vidienes apgabala vikārs, kā Milvoku Kristus draudzes gans un, draudzēm apvienojoties, kā viens no mūsu draudzes mācītājs. Viņu ordinēja 1978. gada 24. septembrī. Viņa mūža ceļu ārkārtīgi svētīja viņa dzīves draugs, sieva Hilda. Divas reizes pārvarējis tuberkulozi, pēdējo reiz pavadot četrus gadus sanatorijā, viņš daudziem cietējiem, un, jo vecākiem draudzes locekļiem, varēja palīdzēt atklāt, kā piedzīvot Kristus miera spēku. Viņš bija gaidu un skautu mācītājs, ilggadējs skolotājs Milvoku Pulkveža Oskara Kalpaka skolā. Viņš turpināja atbalstīt Hildas pašaizliedzīgo ticības skolotājas darbu, sagādājot viņai ilustrācijas un mācību palīglīdzekļus. Viņš ilgus gadus vadīja LELBA Ārmisijas nozari un vienmēr piedalījās, cik varēdams, Draudžu dienās un konferencēs.

Viņš bija mākslinieks un mīlēja savu latvju tautu un tās mūziku un kultūru. Viņš bija liels lasītājs! Augot ticīgā ģimenē un ieaugot mūsu draudzes ģimenē, viņa ticība bija spējīga pārvarēt grūtības un saredzēt Dieva skaistumu dabā un cilvēkos. Jo sevišķi svētīgs bija laiks ko pavadīja ar Hildu ceļojot uz Latviju, atbalstot piederīgos tur, kā arī tas laiks, kad varēja būt kopā ar māsīcu Maiju Radziņu un viņas meitām, Rutu, Inesi un Dainu, kuŗa bija viņa mīļotā krustmeita, kā arī ar Luīzi Rumpēteri un viņas meitu Baibu.

No sirds Dievam pateicamies par viņam piesķirto gaŗo, svētīgo dzīvi un par viņa kalpošanu!