Pušmucāne – Kineyko Ieva, mācītāja

Ordinēta 2001.gada 2.septembrī
Ņubransvikas un Leikvudas draudzes mācītāja

11 Greenwich Drive,
High Bridge, NJ 08829, USA

Tel.: +1 (908) 638-1101
E-pasts: ievapusmucane@hotmail.com