Lazdiņš Gunārs, prāvests emeritus

LELBA Vidienes apgabala vikārs

Ordinēts 1977. gada 25. decembrī

146 Springs Court
Carmel, IN 46033, USA
Tālr.: +13174181345
Tālr.: +13178448608
E-pasts: glazdins@indy.rr.com

Gunārs Lazdiņš ir dzimis 1952. gada 3. augustā Valencijā, Venecuēlā, Andreja un Gaidas Lazdiņu 5 dēlu ģimenē. Pirmo izglītību Gunārs Lazdiņš ieguvis turpat Valencijas pamatskolā un vidusskolā.

Laikā no 1972. gada līdz 1976. gadam studējis teoloģiju Augstākā Evaņģēliskā Teoloģijas Institūtā Buenos Aires, Argentīnā, kur 1976. gada 3. decembrī ieguvis bakalaura grādu teoloģijā. Prakses gadā darbojies Latviešu ev.lut. Augšāmcelšanās draudzē Karakasā un spāņu valodas luteriskajās draudzēs Valencijā, Barkisimeto, Marakaibo u.c.

1977. gada 25. decembrī Ziemassvētku dievkalpojumā Latviešu ev. lut. Augšāmcelšanās draudzē Karakasā tiek ordinēts par mācītāju Latviešu ev.lut. baznīcā Amerikā.
Gunārs 1983. gada decembra vidū ieradās Portlandē, Oregonā, ASV. 1984. gada 7. janvārī Longvjū un 1984. gada 8. janvārī Portlandē Gunāru ieveda amatā kā draudzes mācītāju.

1988. gada 1. februārī Gunārs pārvietojās uz San Francisko pilsētu, kur uzņēmās Ziemeļkalifornijas ev.lut. draudzes darbu. 1988. gada 28. februārī Gunāru ieveda amatā kā Ziemeļkalifornijas ev.lut. draudzes mācītāju.

1992. gada vasarā Gunārs uzņēmās kalpot Indianapoles latviešu ev.lut. draudzē. Novembra mēnesī tiek ievests amatā kā šīs draudzes mācītājs.

Starp daudziem mācītāja pienākumiem Gunārs ir bijis Rietumu krasta Jaunatnes nozares vadītājs un LELBA Jaunatnes nozares vadītājs, ticības mācības skolotājs Kursas un Garezera vasaras vidusskolās, LELBA pārvaldes loceklis un kopš 2001. gada Vidienes apgabala prāvests. Gunārs arī ir vadījis jauniešu saietus un ļoti aktīvi piedalījies latviešu sabiedrībā. 2014. gada 25. oktobrī LELBA XIV Sinodē Milvokos Gunārs tiek ievēlēts par LELBA pārvaldes priekšnieku. 2017. gada 7. oktobrī LELBA XV Sinodē Niagārā Gunārs tiek atkārtoti ievēlēts par LELBA pārvaldes priekšnieku.

Pārzin spāņu, latviešu un angļu valodu.

Gunārs Lazdiņš precējās 1976. gada 7. augustā. Ģimenē ir kundze Marta (dzimusi Uruguay), meita Claudia Carolina un dēls Marcel Andres. Ģimene arī ir svētīta ar diviem mazbērniem – Lucas un Jonathan.