Ķelpe Jautra, diakone (In Memoriam)

Ordinēta 2002. gada 1. septembrī
Kalpoja kā Vidienes apgabala vikāre