Kaņeps Dāvis, LELBA Kanādas apgabala prāvests

LELBA priekšnieka garīgais vietnieks,
LELBA Kanādas apgabala prāvests,
LELBA Statistikas nozares vadītājs,
Hamiltonas Kristus draudzes mācītājs.

Ordinēts 1992.gada 7.jūnijā.

189 Nakoma Road,
Ancaster, ON L9G 1S6
Tālr. birojā: +19055275810
Tālr.: +12894426846
E-pasts: daviskaneps@gmail.com