Kamergrauzis Normunds Dr.

Kalpo Gēteborgas draudzē, Norčēpingas draudzē,
Zviedrijas apgabala Pārvaldes loceklis

Ordinēts 1990. gada 6. janvārī

tālr. +4687233013
e-pasts normunds.kamergrauzis@svenskakyrkan.se