Kamergrauzis Normunds Dr.

Kalpo Stokholmas draudzē
Zviedrijas apgabala Pārvaldes loceklis

Ordinēts 1990. gada 6. janvārī

tālr. +46 87233013
e-pasts normunds.kamergrauzis@svenskakyrkan.se