Grigjānis Ilmārs

Berlīnes draudzes priekšnieks

Quedlinburger Str. 24
10589 Berlin
Germany
tālr. +49 17636110372
e-pasts i.grigjanis@web.de