Eglīte Sarma, LELBA Vidienes apgabala prāveste Dr.

Kalpo Klīvlandes Apvienotajā draudzē,
LELBA Baznīcas liturģijas un mūzikas nodaļas vadītāja, Baznīcas Virsvaldes locekle, LELBA augstskolu stipendijas fonda Latvijas lauku bērniem vadītāja

Ordinēta 1986. gada 20. jūnijā
Tālr.: +1 4404714795
E-pasts: eglite3@gmail.com