Rozenberga-Drummond Aiva, mācītāja Dr.

Ordinēta 2018.gada 20.janvārī
Austrumu apgabala vikāre, aprūpē Dienvidfloridas draudzi

6520 N Ocean Blvd. Apt 35
Ocean Ridge, Florida 33435, USA
Tālr.: +1 (561) 629-2231
E-pasts: aiva.bluebird2@gmail.com