Demandts Dāgs, mācītājs

Ordinēts diakons 2008.gada 23.aprīlī
Ordinēts 2013.gada 3.martā
LELBA pārvaldes loceklis
LELBA Informācijas un Jaunatnes nozares vadītājs

Tel.: +1 (612) 280-9333
E-pasts: dagdemandt@hotmail.com