Demandts Dāgs, mācītājs

Ordinēts diakons 2008. gada 23. aprīlī
Ordinēts 2013. gada 3. martā
LELBA Informācijas un Jaunatnes nozares vadītājs

Tel.: +1 (416) 884-6211
E-pasts: dagdemandt@hotmail.com
10 Falcon Drive, Elmira, ON N3B 3H6, Canada