Demandts Dāgs, mācītājs

Ordinēts diakons 2008.gada 23.aprīlī
Ordinēts 2013.gada 3.martā
LELBA pārvaldes loceklis
LELBA Informācijas un Jaunatnes nozares vadītājs
Mineapoles Sv.Paulas draudzes mācītājs

3109 41st Ave,
S Minneapolis, MN 55406, USA

Tel.: +1 (612) 280-9333
E-pasts: dagdemandt@hotmail.com