Vāvere Daira, mācītāja

Kalpojusi Mančesteras draudzē, Ziemeļanglijas draudzē.

Ordinēta 2016. gada 29. augustā

65 Northcote Road
Leicester LE2 3FJ, UK
tālr. +44 116 2707471
e-pasts viesturs01@btinternet.com

Mācītāja Daira Vāvere aprūpējusi Ziemeļanglijas (Bradfordā un Līdsā) un Mančesteras draudzes.

Dzimusi Latvijā. Izglītību ieguvusi: Saldus 2.vidusskolā, Liepājas Valsts Pedagoģiskajā Institūtā (augstākā izglītība, specialitāte – pamatskolas un mājturības skolotāja); Latvijas Universitātē (izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā); Durham Universitātes Sv.Jāņa koledžā Notinghamā (augstākā izglītība, UK teoloģijā, kalpošanā un misijā).

Strādājusi: par sākumskolas, mājturības un kristīgās mācības skolotāju Saldus 2. vidusskolā, Druvas vidusskolā, Saldus sākumskolā; par sekretāri LELB archibīskapa kancelejā, LR Saeimas Saimnieciskajā komisijā; par projektu vadītāju Vecumnieku pagasta padomē, par finanču administratori Lielbritānijas Daugavas Vanagu Fonda īpašumā “Straumēni”.

Vadījusi Saldus Sv.Jāņa draudzes svētdienas skolu, izglītību tam iegūstot Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes organizētajos Svētdienas skolotāju sagatavošanas divgadīgajos kursos.

Kopā ar ģimeni, vīru mācītāju Viesturu Vāveri un meitu Katrīni, Lilebritānijā ieceļojusi 2008.gadā.

Pēc teoloģiskās izglītības iegūšanas un saņemot Ziemeļanglijas draudzes aicinājumu būt par šīs draudzes garīgo aprūpētāju, ordinēta par LELBĀL mācītāju 2016.gada 29.augustā.

Labprāt auž un nodarbojas ar sevis izzināšanu.