Dāboliņš Uldis

Laicīgais pārstāvis Baznīcas Virsvaldē

511 Orton Ave
Ancaster, ON L9G 4M7, Canada
Tālr.: +1 (905) 494-4122
Mob.tālr.: +1 (289) 442-2372
E-pasts: udabolins@datagroup.ca