Brauna Laura, mācītāja

Ordinēta 2024. gada 26. maijā.

Kalpo kā vikāre Latvijas apgabala draudzēs.