Bitenieks Varis, mācītājs

Kalpo VALTAIĶU AUTONOMAJĀ EVAŅĢĒLISKI LUTERISKAJĀ DRAUDZĒ, SNĒPELES AUTONOMAJĀ EVAŅĢĒLISKI LUTERISKAJĀ DRAUDZĒ

Ordinēts 1999. gada 4. martā

Austrumu iela 11, Aizpute,
Aizputes novads, LV-3456, Latvia
tālr. +371 29954054
e-pasts bitenieksvaris@inbox.lv