Bērziņš Klāvs, Vācijas apgabala prāvests (In Memoriam)

Kalpoja Minsteres draudzē, Beļģijas latviešu evaņģēliski luteriskajā draudzē, Nīderlandes latviešu evaņģēliski luteriskajā draudzē. Rīgas Evaņģēliskās draudzes dibinātājs. Vācijas apgabala Pārvaldes priekšnieks,  Virsvaldes loceklis

Ordinēts kā diakons 1985. gada 4. maijā; kā mācītājs 2008. gada 26. aprīlī.
✝ Mūžībā aizsaukts 2023. gada 22. augustā.