Baltruka–Bērziņa Ieva

Zviedrijas apgabala Pārvaldes locekle.

E-pasts: eva.baltruka@inbox.lv