Balode Dace, mācītāja Dr.

Kalpo RĪGAS EVAŅĢĒLISKAJĀ DRAUDZĒ
Latvijas apgabala Pārvaldes sekretāre

Ordinēta 2018. gada 29. jūnijā

Lienes iela 21 – 16,
Rīga, LV-1009, Latvia
tālr. +371 26343081
e-pasts dace.balode@lu.lv