Alksnis Imants, mācītājs emeritus (In Memoriam)

Mācītājs emeritus
Ordinēts  Zviedru Baznīcā 1991. gada 9. jūnijā, uzņemts LELBĀL 1991. gada 24. novembrī